Zavrieť menu

Kategórie

Stavebný poradca

Domov ---

Kúrime drevom

Kúrime drevom 14/11/2013 x4503

 

 

 

Kúrime drevom?!

 

Kúrenie drevom  znamená aj pohľad na plamene, vôňu dreva v drevníku aj v miestnosti, kde sa ním kúri.Drevo je krásne na pohľad a príjemné na dotyk. Preto je stále obľúbené a jeho spotreba čoby paliva stúpa.Faktom je aj to, že i napriek rastúcim cenám sa stále považuje za najlacnejší, ľahko dostupný a ekologický druh paliva. To všetko však platí pri dodržiavaní určitých pravidiel, ktoré s jeho využívaním na vykurovanie súvisia. Práca s drevom si na rozdiel od iných palív žiada dôkladnejšie praktické znalosti, istú zručnosť i väčšiu starostlivosť pred tým, než ho vložíte do ohniska kozubu, pece či kotla.

 

Až správne ošetrené drevo zodpovedá vyššie načrtnutým kladom a odovzdá maximum toho, čo od neho môžete čakať.

 

Správne drevo

 

Aby sa drevo stalo kvalitným, výdatným a pritom ekologickým palivom, musí sa správne ošetriť. Čo to v praxi znamená? Čerstvo zoťaté drevo sa skladá z 50 % vody, 24% uhlíka, 2,5% , 22% kyslíka, 0,5% dusíka a 1% popoloviny.  Voda nehorí a vzhľadom na to, že tvorí celú polovicu hmotnosti čerstvého dreva, musí sa pri spaľovaní nevysušeného dreva odpariť. Preto je spaľovanie mokrého dreva ťažké  a prebieha za nízkych teplôt, navyše hrozí zanášanie spalinových ciest a sklených dverí ohniska. Pri nízkych teplotách drevo teda nielen nevydáva maximum energie, ale v spalinách je navyše veľké množstvo dechtových pár a sadzí. Tieto spaliny obsahujú aj vysokú koncentráciu oxidu uhoľnatého a ďalšie látky, ktoré môžu byť zdraviu škodlivé. Spaľovanie mokrého, respektíve nevyrušeného dreva nemožno považovať ani za ekonomické, ani za ekologické. Pri horení mokrého dreva sú plamene sýtočervené s dechtovými jazýčkami neveľmi suchého, zato dosť smolného dreva. Drevo teda treba čo najlepšie vysušiť. Odporúčaná hranica je u nás 20 % obsahu vody v dreve, sušenie môže podľa druhu dreva, jeho spracovania a miestnych podmienok trvať  jeden až tri roky. Tento proces sa urýchli a skvalitní, ak drevo naštiepete, a tým zväčšite plochu, ktorou môže voda unikať. Všeobecne platí, že čím je drevo  suchšie, tým  je jeho výhrevnosť väčšia. Vo Francúzsku je odporúčaná hranica 10%, preto aj francúzski výrobcovia kozubových vložiek uvádzajú vyššiu výkonnosť ohnísk ako naši výrobcovia. Dobré horenie dreva však nezaisťuje  len suchosť. Tento efekt je daný i špecifickým zložením dreva v porovnaní s ostatnými palivami. Je v ňom obsiahnuté neobyčajne veľké množstvo kyslíka, ktorý sa viaže priamo v štruktúre dreve. Aj preto sa drevo tak ľahko zapaľuje a dobre horí. Nositelia energií sú však jediné dve horľavé zložky: uhlík a vodík. Ich obsah v dreve jednoznačne určuje výhrevnosť. Zaujímavé je, že vyššie uvedené zloženie je zhruba rovnaké vo všetkých bežných druhoch dreva. Rozdielnosť vo výhrevnosti, ktorá je u jednotlivých druhov drevín značná, je však daná iným rozdielom  - hustotou drevnej hmoty. Preto je polmetrové dubové poleno oveľa ťažšie ako rovnako veľké smrekové. Tým je podmienené i množstvo obsiahnutých látok.

 

Suché drevo

 

V procese sušenia dreva sa menia pomery obsiahnutých látok, jeden kilogram mokrého dreva obsahuje približne 50%  vody a 50% sušiny – teda ostatných látok. Po vysušení na 20% vody sa pomer zmení na 200g vody a 800g sušiny. Zvýši sa tým obsah horľavých zložiek v dreve, a tým aj jeho výhrevnosť. V praxi to v rámci 1kg dreva znamená zvýšenie obsahu uhlíka z 240g na 384 g a obsahu vodíka z 25g na 40g. Výhrevnosť sa tak z pôvodných 8MJ/kg zvýšila na takmer 13MJ/kg. Ak budete tento princíp využívať v praxi, drevo sa vám odmení nielen krásou plameňov, ale aj vysokou výhrevnosťou. Len suché a kvalitné palivo a jeho dokonalé spaľovanie možno nazvať ekologickým a až potom sa vyplatí aj po ekonomickej stránke.

  

Malý rébus menom cena

 

Vďaka nebývalému rozmachu a záujmu o kozuby, kozubové pece, splyňovacie kotly, teplovodné a teplovzdušné vykurovacie sústavy, pomocou ktorých môžete vykurovať niekoľko miestností  i celé domy, je o drevené palivo opäť veľký záujem. V praxi to znamená spojenie krásneho s užitočným a ekologickým. Rovnako však na záujem o drevo ako palivo pôsobí i neustále zvyšovanie cien plynu a elektriny. O drevo na kúrenie sa dnes preto zajímajú tak ,,príležitostní“ užívatelia  kozubov, kozubových pecí či ľudia s výrazným ekologickým cítením, ako aj ľudia, ktorí sú okolnosťami odkázaní využívať palivové drevo ako jediný zdroj energie na vykurovanie svojich nehnuteľností. V porovnaní s ostatnými druhmi palív je prednosťou dreva jednoznačne nižšia cena, ktorá zároveň na našom trhu šplhá najpomalšie. U nás však zatiaľ neexistuje ucelený trh s palivovým drevom, a tak sa i jeho cena veľmi líši podľa miesta, druhu dreva, jeho spracovania a spôsobu dodania. Podstatnú cenotvornú rolu môže hrať i ročné obdobie, kedy drevo nakupujeme. Iné sú i ceny vo veľkých mestách. V hlavnom meste by sa celoročné kúrenie a ohrev teplej vody (TV) drevom – ak by sa nakupovalo ,,na kľúč“ dnes už asi  ťažko vyplatilo. Je pravda, že na vidieku alebo v malých mestách platia ceny nižšie. Tie sú však často ovplyvnené napríklad, tým, že si odoberateľ drevo sám spracúva: skladuje surové drevo na čas potrebný na jeho vyschnutie, reže veľké kusy guľatiny na adekvátne veľkosti, štiepe polená, vyrába triesky na podpaľovanie atď.  Často aj drevo z lesa sám zváža alebo vytýčené stromy sám  vyrubuje. V poslednom prípade je cena za 1 m3 jednoznačne najpriaznivejšia a tvorí zlomok ceny štiepaných dubových polien v hlavnom meste. Treba k nej však pripočítať vlastnú prácu – navyše sa vyžaduje i čistenie a úprava úseku, kde sa rúbalo. Ďalej si pripočítajte čas, dopravu,  uskladnenie a prácu s ďalším spracovaním dreva na vhodný rozmer. Cenu palivového dreva teda ovplyvňuje veľa faktorov a jej výška sa skutočne môže značne líšiť. Na našom trhu je však stále palivové drevo cenovo najvýhodnejší druh paliva vhodný na kúrenie.

 

Vysvetlivky:

Obsah vody uvedený v tabuľke sa týka dobre vysušeného dreva. Surové drevo práve vyrúbané v lese je oveľa vlhkejšie, hodnoty sa pohybujú od 45% (dub, buk) do 60% (smrek, jedla, topoľ)

Plm - plnometer  - m3 – kocka s hranou  m vyplnená drevom bez medzier, 1m3 skutočnej drevnej hmoty. Jednotka kg/plm je teda ekvivalentná kg/m3, používajú sa obe označenia.

Prm – priestorový meter – 1 prm= 0,6 až 0,7 plm – kocka s hranou 1 m vyplnená polenovým drevom štiepaným alebo neštiepaným) s medzerami

Prms – priestorový meter sypaný – 1 prms – 0,4plm – 1m3 voľne sypaného drobného alebo drveného dreva

Zdroj:Rodinný dom 9-10/2013

Kategórie