Zavrieť menu

Zákaznícka karta

Domov --

Zákaznícku kartu možno získať:

• prvým nákupom
• pridelením v partnerskej predajni
• pridelením obchodným zástupcom

Výhody zákazníckej karty:

BASIC         - Výhody vyplývajúce zvýhodnením cien

BENEFIT      - Výhodnejšie ceny +benefitné výhody

EXKLUZIV    - Individuálne nastavene cien, služieb a benefitov

Ponuku výhod s podrobnými podmienkami a popisom získate pri obdržaní zákazníckej karty.